ROK 2018 w liczbach

0 GWhprodukcja OZE

W wyniku przeprowadzonych inwestycji w 2018 roku przyłączono blisko 56 tys. nowych klientów, wybudowano i zmodernizowano 5 322 km linii wysokiego, średniego oraz niskiego napięcia i przyłączono do sieci 59 MW nowych źródeł OZE.

czytaj więcej

Segmenty biznesowe

Dystrybucja


List p.o. Prezesa Zarządu

Grupa Energa zamknęła 2018 rok wynikiem EBITDA sięgającym blisko 1,9 mld zł i wynikiem netto na poziomie 744 mln złotych. Spółka zapewniła sobie stabilną sytuację finansową umożliwiającą realizację kolejnych inwestycji oraz utrzymała dominującą pozycję w zakresie OZE wśród czołowych, krajowych spółek energetycznych.

Grupa zakończyła wdrażanie optymalnej struktury działania, co w wymierny sposób przełożyło się na wzrost efektywności pracy oraz na racjonalizację sposobu, w jaki wykorzystywane są środki finansowe. Osiągnięto to m.in. poprzez redukcję liczby spółek o połowę z 44 do 22 podmiotów, wdrażanie centralizacji procesów zakupowych i informatycznych czy zwiększenie zakresu zadań powierzanych pracownikom Grupy ograniczając tym samym prace zewnętrznych podwykonawców.

p.o. Prezesa Zarzadu
Alicja Barbara Klimiuk
czytaj więcej

Kierunki Rozwoju

W zrównoważony sposób realizujemy cele akcjonariuszy, klientów, pracowników i otoczenia, w oparciu o niezawodną i nowoczesną infrastrukturę oraz dopasowaną do potrzeb ofertę i obsługę, przy poszanowaniu środowiska i zgodnie z zasadami odpowiedzialności społecznej.

czytaj więcej

W celu budowania innowacyjności i przewagi konkurencyjnej, Grupa ENERGA SA w 2018 r. przyjęła Strategiczną Agendę Badawczą na lata 2019 – 2028. Strategiczna Agenda Badawcza to dokument mający charakter „mapy drogowej”, który w precyzyjny sposób określa kierunki badań, rozwoju i innowacji w Grupie Energa.

czytaj więcej

W celu umocnienia pozycji Grupy Energa jako innowacyjnej grupy energetycznej zorientowanej na klienta, przyjęto w Strategii dwa obszary rozwoju biznesu i kreowania wartości, tj. Infrastruktura i Klient, w ramach których zostały wyznaczone cele i programy strategiczne Grupy Energa, które są realizowane.

czytaj więcej