Czynniki istotne dla rozwoju Grupy

 • Grupa Energa

 • Linia Biznesowa Dystrybucja

 • Linia Biznesowa Sprzedaż

 • Linia Biznesowa Wytwarzanie

 • Konsekwencje wynikające z decyzji o uznaniu długoterminowych kontraktów na zakup „zielonych” certyfikatów za nieważne
 • Opłaty za służebność przesyłu
 • Ponoszenie wydatków na sieć w związku z wymogami regulacji jakościowej w Linii Biznesowej Dystrybucja
 • Operacyjne wdrożenie ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw
 • Rosnąca konkurencja na rynku sprzedawców Energii elektrycznej
 • Kształtowanie się cen Energii na rynku terminowym, SPOT i bilansującym
 • Warunki pogodowe i hydrometeorologiczne
 • Poziom pracy w wymuszeniu w Elektrowni Ostrołęka B
 • Faktycznie zrealizowana stawka i wolumen operacyjnej rezerwy mocy
 • Efekty zakończenia sporów sądowych i zawarcia nowych umów na zakup praw majątkowych
 • Kształtowanie się cen uprawnień do emisji CO2