Systemy wynagrodzeń


W Grupie Energa system wynagrodzeń jest zdecentralizowany i zróżnicowany. Regulują go Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Przemysłu Energetycznego z dnia 13 maja 1993 roku, Zakładowe Układy Zbiorowe Pracy, Regulaminy Wynagradzania, Kodeks Pracy oraz umowy zbiorowe zawarte z organizacjami związkowymi. W 2018 roku nie nastąpiły znaczące zmiany w systemie wynagrodzeń w poszczególnych spółkach Grupy Energa.