Relacje inwestorskie

Zespół ds. relacji inwestorskich realizuje zadania mające na celu zwiększenie efektywnej komunikacji na rynku kapitałowym. W 2018 roku były to m.in. następujące działania:

  • Publikacja 56 raportów bieżących i 4 raportów okresowych,
  • Ponad 120 indywidualnych spotkań z inwestorami instytucjonalnymi: w ramach konferencji inwestorskich lub non-deal roadshows,
  • Warsztaty tematyczne dot. działalności Grupy dla analityków domów maklerskich,
  • Publikacja raportu rocznego online za 2017 rok,
  • 4 konferencje wynikowe wraz z transmisją online,
  • Współpraca ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych w celu zwiększenia komunikacji z inwestorami indywidualnymi, w tym udział w Konferencji Wall Street w Karpaczu,
  • Organizacja Dnia Inwestora Indywidualnego w dniu 11 października 2018 roku,
  • 2 czaty inwestorskie z udziałem członka Zarządu (skierowane głównie do inwestorów indywidualnych),
  • Stała komunikacja z analitykami wydającymi rekomendacje dotyczące spółek dla swoich klientów.

W swoich działaniach Zespół ds. Relacji Inwestorskich wykorzystuje dwujęzyczną stronę internetową, którą aktualizuje na bieżąco o najważniejsze informacje o Grupie w postaci m.in. kwartalnych prezentacji wynikowych czy faktograficznych podsumowań tzw. factsheet. Uczestnicy rynku mogą zapoznać się z zasadami, jakie Spółka stosuje w relacjach inwestorskich – na stronie zamieszczona jest Polityka informacyjna.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Spółka wchodziła w skład następujących indeksów giełdowych: WIG, WIG20, WIG30, WIG-Energia, WIG-Poland, RESPECT Index, FTSE4Good Emerging Index, MSCI Global Sustainability Indexes.