Inwestorzy indywidualni


Energa to spółka przyjazna inwestorom – podejmujemy szereg aktywności dedykowanych inwestorom indywidualnym i koncentrujemy się na nowoczesnych kanałach komunikacji.

  • W 2018 roku opublikowano kolejny Raport Roczny online.
  • Uczestniczyliśmy w najważniejszej konferencji dedykowanej inwestorom indywidualnym – Wall Street 2018 – organizowanej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
  • Zorganizowaliśmy Dzień Inwestora Indywidualnego
  • Przeprowadziliśmy dwa czaty inwestorskie z członkami zarządu Grupy Energa
  • Prowadzimy interaktywną stronę internetową dedykowaną inwestorom indywidualnym – znajdują się na niej wszystkie interesujące i ważne dla inwestorów informacje o Grupie.
  • W każdym miesiącu wydajemy też biuletyn inwestora zawierający aktualne informacje dotyczące Grupy, jej otoczenia i sektora energetyki.