Linia biznesowa Dystrybucja

Dystrybucja

Podstawowa dla rentowności operacyjnej Grupy Linia Biznesowa działalności polegającej na dystrybucji energii elektrycznej, która jest w Polsce działalnością regulowaną, prowadzoną w oparciu o taryfy zatwierdzane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Grupa Energa pozostaje naturalnym monopolistą na terenie północnej i środkowej Polski, gdzie znajdują się jej aktywa dystrybucyjne

Lokalizacja działalności i główne aktywa Grupy

Opis

Energia elektryczna była produkowana w 2018 roku w elektrowniach opartych o źródła takie jak: węgiel kamienny, woda, wiatr, biomasa i fotowoltaika.

3,1 mln

klientów, z czego ok. 2,9 mln stanowią klienci z umowami kompleksowymi a 193 tys. to klienci TPA.

188 tys. km

łączna długość linii energetycznych

24 %

powierzchni kraju. 75 tys. km – obszar dystrybucji energii eklektycznej

Liczba odbiorców Energi-Operatora SA w tysiącach

W 2018 roku spółka Energa Operator SA zanotowała wzrost liczby klientów o 1% w stosunku do ubiegłego roku. Liczba ta zwiększyła się w grupach taryfowych B i G, spadła natomiast w grupie taryfowej C.

Dystrybucja energii elektrycznej wg grup taryfowych (TWh)

W 2018 roku wolumen dostarczonej energii elektrycznej był wyższy w stosunku do roku poprzedniego średnio o 2%. Wzrost wolumenu nastąpił w grupach B oraz G i wynikał przede wszystkim z przyrostu liczby odbiorców. Z kolei spadek wolumenu nastąpił w grupie C. Wzrostowi sprzedanego wolumenu towarzyszył niewielki spadek przeciętnej stawki dystrybucyjnej o około 1% r/r.