Główne aktywa Grupy

 • Linia Biznesowa Dystrybucja

 • Linia Biznesowa Wytwarzanie

 • Linia Biznesowa Sprzedaż

 • ponad 188 tys. km linii energetycznych
 • 22,5 TWh - dostarczona energia elektryczna w 2018 roku
 • zasięg 75 tys. km2

Moc zainstalowana 1,34 GWe (w tym 38 % OZE)

 1. Elektrownie wodne
  • Włocławek (162 MW)
  • Mniejsze jednostki wytwórcze (46 MW)
  • Elektrownia szczytowo-pompowa w Żydowie (157 MW)
  • 5 farm wiatrowych (łączna moc 211 MW)
  • Karcino (51 MW)
  • Karścino (90 MW)
  • Bystra (24 MW)
  • Myślino (20 MW)
  • Parsówek (26 MW)
 2. Farma fotowoltaiczna pod Gdańskiem (1,6 MWe) oraz w gminie Czernikowo koło Torunia (3,8 MWe)
 3. Elektrownia systemowa w Ostrołęce B (681 MW, dodatkowo w wyniku uciepłownienia EEO B - 220 MWt)
 4. Pozostałe elektrociepłownie i ciepłownie (82 MWe, 443 MWt)

W 2018 roku aktywa Grupy Energa wytworzyły łącznie 3,9 TWh energii elektrycznej brutto.

3,1 mln klientów
23,7 TWh –sprzedaż energii w 2018 roku