Energa na tle branży

Grupa Energa jest jedną z czterech największych zintegrowanych pionowo grup energetycznych działających w Polsce. Koncerny te są rozdzielone geograficznie pod względem obszarów, na których prowadzą działalność dystrybucji energii elektrycznej. Obszar działalności dystrybucyjnej Grupy Energa obejmuje północną i środkową Polskę.

Obszar dystrybucji najważniejszych koncernów energetycznych

Obszar dystrybucji najważniejszych koncernów energetycznych

W Segmencie Dystrybucji Grupa Energa plasuje się na trzecim miejscu za Grupami PGE i Tauron, zarówno pod względem wolumenu dostarczonej energii elektrycznej, jak i długości sieci oraz liczby klientów. Dzięki intensywnym działaniom modernizacyjnym współczynniki jakościowe sieci Grupy Energa należą do najlepszych w Polsce. Spośród największych koncernów energetycznych, lepsze wyniki pod względem wskaźników SAIDI i SAIFI osiąga Tauron, co jest konsekwencją większego zagęszczenia odbiorców w południowo zachodniej części kraju.

Ze względu na uwarunkowania historyczne, zasięg sieci dystrybucyjnej przekłada się na liczbę klientów w Segmencie Sprzedaży. Pod tym względem Grupa Energa plasuje się na czwartym miejscu. Wartość wolumenowa sprzedaży do klientów końcowych wykazuje większą zmienność niż liczba klientów i jest uzależniona od strategii handlowej wobec największych odbiorców. W pierwszych trzech kwartałach 2018 roku Grupa Energa zajmowała pod względem wolumenu sprzedaży czwarte miejsce za PGE i Tauronem oraz nieznacznie za Eneą.

Grupa Energa w porównaniu do pozostałych koncernów ma niewielki udział w wytwarzaniu konwencjonalnym. Spółka dysponuje jedną systemową jednostką wytwórczą o mocy osiągalnej 690 MWe (Elektrownia Ostrołęka B). Jest to znacząco mniej niż w przypadku pozostałych koncernów, spośród których największą mocą osiągalną dysponuje Grupa PGE. Odmienna sytuacja ma miejsce w obszarze energetyki odnawialnej. Pod względem produkcji ze źródeł OZE, Grupa Energa znajduje się na poziomie zbliżonym do pozostałych grup energetycznych.

Porównanie danych operacyjnych Grupy Energa i pozostałych grup energetycznych (dane I - III kw. 2018 r.)