Linia biznesowa Wytwarzanie

Wytwarzanie

Linia Biznesowa Wytwarzanie działa w oparciu o cztery Obszary Wytwarzania: Elektrownia w Ostrołęce, Woda, Wiatr i Pozostałe (w tym kogeneracja - CHP). Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach Grupy wynosiła na koniec 2018 roku ok. 1,3 GW. Podmiotem wiodącym Linii Biznesowej jest spółka Energa Wytwarzanie SA.

Obszary Wytwarzania w Linii Biznesowej Wytwarzanie

Elektrownia w Ostrołęce
Woda
Wiatr
Pozostałe (w tym kogeneracja – CHP)

Lokalizacja głównych aktywów wytwórczych Grupy

Opis

Energia elektryczna była produkowana w 2018 roku w elektrowniach opartych o źródła takie jak: węgiel kamienny, woda, wiatr, biomasa i fotowoltaika.

1.3 GW

Całkowita zainstalowana moc wytwórcza

0.5 GW

W tym - w odnawialnych żródłach energii

3.9 TWh

Wytworzona energia elektryczna brutto

1.2 TWh

W tym - pochodzące z odnawialnych źródeł energii

Grupa Energa swoją wiodącą pozycję pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w energii wytworzonej ogółem zawdzięcza głównie produkcji energii w hydroelektrowniach i elektrowniach wiatrowych. Zielona Energia powstaje w 46-ciu elektrowniach wodnych, 5-ciu farmach wiatrowych, a także w instalacjach spalających biomasę (w spółce Energa Kogeneracja) oraz w dwóch instalacjach fotowoltaicznych.
Na koniec 2018 roku w Grupie zainstalowanych było 0,5 GW w odnawialnych źródłach energii, z których Grupa w IV kwartale 2018 roku wyprodukowała 267 GWh, a w ciągu całego 2018 roku 1,2 TWh energii elektrycznej brutto.

W ciągu 2018 roku Grupa wytworzyła 3,9 TWh energii elektrycznej brutto.