Oceny ratingowe

W dniu 21 marca 2018 roku agencja Fitch Ratings potwierdziła utrzymanie długoterminowych ratingów Spółki na dotychczasowym poziomie BBB: długoterminowy rating Spółki w walucie krajowej i obcej, rating wyemitowanych przez spółkę zależną Energę Finance AB (publ) obligacji w walucie krajowej i obcej, a także ocenę na poziomie "BB+" dla wyemitowanych przez Energę SA obligacji hybrydowych. Perspektywa ocen ratingowych została utrzymana jako stabilna (Raport bieżący nr 10/2018).

Z końcem października 2017 roku wygasła umowa z Moody’s w związku z czym obecnie Energa nie publikuje informacji w zakresie oceny ratingowej nadawanej przez tę agencję.

Obowiązujące oceny ratingowe Spółki Energa

Fitch
Rating długoterminowy spółkiBBB
Perspektywa ratinguStabilna
Data nadania ratingu19 stycznia 2012
Data ostatniej zmiany ratingu12 października 2012
Data ostatniego potwierdzenia ratingu21 marca 2018