Zarządzanie ryzykiem w Grupie Energa

Zintegrowany System Zarządzania Ryzykiem w Grupie Energa

Proces zarządzania ryzykiem obowiązujący w Grupie Energa

Opis

Podstawowym dokumentem, w oparciu o który w Grupie Energa realizowany jest proces zarządzania ryzykiem, jest Polityka Zarządzania Ryzykiem wraz z metodyką zarządzania ryzykiem, określająca m.in. jednolite podejście, zasady zarządzania ryzykiem oraz role w procesie zarządzania ryzykiem.