Zatrudnienie w Grupie Energa


  • 9 686 pracowników w Grupie Energa.
  • 8 % wzrost w 2018 roku.

Przyczyną wzrostu w 2018 roku było:

  • zatrudnienie pracowników ochrony
  • rozwój kompetencji w Grupie w zakresie usług projektowania linii elektroenergetycznych średnich i wysokich napięć oraz stacji GPZ
  • polityka sukcesywnego zwiększania wykonywania usług dotychczas zlecanych na zewnątrz zasobami ludzkimi Grupy Energa,
  • zniwelowanie luki kompetencyjnej oraz pokoleniowej w obszarze kadry elektromonterskiej i inżynieryjno-technicznej zatrudnionej.
* dotyczy umów o pracę, z wyłączeniem urlopów bezpłatnych, wychowawczych i świadczeń rehabilitacyjnych; dane za lata 2015-2017 zostały przekształcone zgodnie ze strukturą Grupy Energa obowiązującą w 2018 roku

  • 9 456 - przeciętne zatrudnienie w etatach w Grupie Energa
  • 7,2 % wzrost w 2018 roku
* dotyczy umów o pracę, z wyłączeniem urlopów bezpłatnych, wychowawczych i świadczeń rehabilitacyjnych; dane za lata 2015-2017 zostały przekształcone zgodnie ze strukturą Grupy Energa obowiązującą w 2018 roku